gar8age

     : een project rond hergebruik

en duurzaamheid.


In Nederland is steeds meer aandacht voor de inzet van duurzame materialen, voor hergebruik van materialen en gebruiksartikelen en voor kringloop als gedachte.

gar8age legt zich toe op hergebruik van materialen door ermee aan de slag te gaan, er nieuwe producten van te maken. Daar zoeken we medewerkers bij, voor het ontwerpen van producten, het creatieve proces, voor het maken van de bedachte producten en voor het aan de man brengen van producten als ze ontworpen en gemaakt zijn. Sommige medewerkers zullen op al deze 3 terreinen actief willen zijn, andere op 1 of 2, samen maken we 

                                                   

                                  gar8age

 

Bij medewerkers kan gedacht worden aan mensen die het naast hun bron van bestaan doen, omdat het een beroep doet op andere kwaliteiten dan die zij in hun werk in kunnen zetten en omdat het idee achter gar8age hen aanspreekt.

Sommige zullen mee willen werken omdat ze behoefte hebben aan zinvolle dagbesteding.

Weer anderen doen mee als (eerste) opstap naar (her)intrede op de arbeidsmarkt, door te leren afspraken te maken over werktijden, door je talenten te ontdekken en andere mensen te ontmoeten die met dezelfde zaken bezig zijn.

Voor deze groepen gaat het naast individueel bezig zijn ook om het ontmoeten en samenwerken met diverse mensen die je gewoon wellicht niet tegen komt.

 

gar8age begint klein, met inloopmiddagen/-avonden bij de initiatiefneemster om te experimenteren met het hergebruiken van op het eerste gezicht wellicht waardeloze `grondstoffen ` als reclame-papier, omverpakkingen van voedingsmiddelen etc.

Werkmateriaal voor de produktie zal worden verworven (schaar, snijmaterialen, kwasten e.d.). In een volgend stadium als de organisatie zich verder ontvouwt kan uitgekeken worden naar een meer permanente werkplek met ook de mogelijkheid van opslag van grotere partijen `grondstoffen`, deze zullen voor een deel materialen zijn die aangeboden worden aan het kringloopcircuit maar niet onmiddellijk zich lenen voor doorverkoop in de kringloopwinkels.

Via publiciteit en mond-tot-mond reclame werven we medewerkers. In een later stadium zal contact gezocht worden kunnen worden met organisaties die zich bezig houden met dagbesteding, om daar een aanvullende activiteit aan te kunnen bieden. Maar ook met organisaties die actief zijn op het terrein van bemiddeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met mensen die vastzitten in de bijstand en een tegenprestatie moeten leveren etc.

 

gar8age zit nu in de initiatieffase en experimenteert met materialen en werkwijzen, afhankelijk van de medewerkers die zich aandienen en de inzet van Elvira. Als het project uitbreidt en zich bewijst zal gezocht worden naar een structuur en rechtsvorm die recht doet aan dit project: vrijwillige inzet van medewerkers die de doelstelling onderschrijven en hun inzet leveren. Een rechtsvorm maakt het werven van extern geld(subsidies, sponsoring en uitkeringen van fondsen) mogelijk. Dan ook kan er ruimte worden gehuurd en onkostenvergoedingen worden uitbetaald.

Een rechtsvorm maakt het in de toekomst mogelijk om contracten af te sluiten met andere partijen. Naast medewerkers voor het hergebruik van `grondstoffen` zijn dan ook medewerkers nodig die zich bezig houden met het uitbouwen van de organisatie, het beheer van een en ander en de verdere ontwikkeling van het project tot wellicht een blijvende organisatie die zijn bestaan bewezen heeft.

Want de `grondstoffen`zullen er altijd blijven, mensen die ermee aan de slag willen ook en de praktijk zal uitwijzen in hoeverre producten ook verkoopbaar zijn.

 

Utrecht, jan. 2018

met dank aan Dhr. Sytse Koopmans/Sesam-academie.

samen maken we mooie momenten
 
Maak simpel je website Eigen site maken